TRỞ VỀ
Hoạt động xã hội

Tặng 1.500 phần quà cho hộ nghèo

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thồng, đạo lý vô cùng tốt đẹp.Trong đó, lòng nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu. Ông cha ta đã đúc kết nên câu tục ngữ : "Lá lành đùm lá rách" nhằm khuyên bảo con cháu về lòng thương người, lối sống vị tha, biết chia sẽ với những người khó khăn.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. Ngày 15/10/2013 Ban Lãnh Đạo Công Ty Thái Bình Dương tặng 500 phần dầu ăn, 500 phần gạo, 500 phần bột ngọt cho đồng bào nghèo, khó khăn của huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.
Tâm Đức