TRỞ VỀ
Tin tổng hợp

Nghị định mới về kinh doanh Khí


Ngày 22/03/2016 Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh Khí. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2016.
 
Nghị định 19/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính Phủ về Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng. 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP mở ra tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu và các thương nhân phân phối khí. Trước kia nếu muốn trở thành thương nhân phân phối LPG thì Doanh Nghiệp phải hội đủ các điều kiện cần như : Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh LPG, có kho chứa 800 m3, có tối thiểu 300.000 chai LPG các loại (trừ chai Mini), có trạm nạp, có hệ thống phân phối LPG gồm cửa hàng trực thuộc hoặc trạm nạp cấp LPG và có tối thiểu 20 tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG. Còn Nghị định mới thì thoáng hơn. Để trở thành thương nhân Phân Phối Khí thì Doanh Nghiệp chỉ cần có bồn chứa tổng dung tích tối thiểu 300 m3, có tối thiểu 100.000 chai LPG ( 2.620.000 L), có tối thiểu 20 tổng đại lý hoặc đại lý hoặc Khách Hàng Công Nghiệp sử dụng gas. 

 
Tâm Đức