TRỞ VỀ
Tin chuyên ngành

Thương Nhân Đủ Điều Kiện Xuất Khẩu, nhập Khẩu LPG


Ngày 01/09/2017 Bộ Công Thương đã cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện Xuất khẩu, nhập khẩu LPG cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Thái Bình Dương (Pacific Gas) theo Nghị Định 19/2016/NĐ-CP ký ngày 22 tháng 03 năm 2016 có hiệu lực thi hành từ 15/05/2016.


Tâm Đức