TRỞ VỀ
Hoạt động xã hội

Trao Học Bổng Cho Học Sinh Nghèo


Ngày 7/9/2013 Tổng Giám Đốc Công Ty Gas Pacific Petro trao 100 phần học bổng cho Học Sinh nghèo hiếu học, vượt lên chính nổi khó khăn của gia đình để trở thành trò giỏi, con ngoan.