TRỞ VỀ
Gas dân dụng
 • City Petro (xám) 12kg

  City Petro (xám) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 479.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • City Petro (xanh Biển) 12kg

  City Petro (xanh Biển) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D16 Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 494.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • City Petro (đỏ) 12kg

  City Petro (đỏ) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van OMEGAS Sản xuất tại Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 494.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • City Petro (xanh VT) 12kg

  City Petro (xanh VT) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D20 Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 494.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • City Petro (Xanh Shell) 12kg

  City Petro (Xanh Shell) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D21 Sản xuất tại Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 494.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • City Petro (xám liền quai) 12kg

  City Petro (xám liền quai) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 479.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP VÀNG) 12kg

  CITY PETRO (VIP VÀNG) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Nhật, Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP Xám) 12Kg

  CITY PETRO (VIP Xám) 12Kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO Xám 12kg

  CITY PETRO Xám 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 479.000đ/bình12kg(Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP Xanh Biển) 12kg

  CITY PETRO (VIP Xanh Biển) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D16 Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP đỏ) 12kg

  CITY PETRO (VIP đỏ) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van OMEGAS Sản xuất tại Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP xanh Shell) 12kg

  CITY PETRO (VIP xanh Shell) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D21 Sản xuất tại Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • CITY PETRO (VIP Xanh đậm) 12kg

  CITY PETRO (VIP Xanh đậm) 12kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm2
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm2
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 26,4Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 12kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van Compact D20 Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 350.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 514.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • City Petro (Cóc đỏ) 6kg

  City Petro (Cóc đỏ) 6kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 13,2Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 6kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van OMEGAS Sản xuất tại Thái Lan
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 269.000đ/bình12kg (Giá T.2/2024)

 • City Petro (Cóc xám) 6kg

  City Petro (Cóc xám) 6kg

  - Tiêu chuẩn chế tạo: DOT - 4BA-240
  - Áp suất thử: 34kg/cm
  - Áp suất làm việc: 17kg/cm
  - Nung bình ở nhiệt độ: 650 - 700 độ C
  - Dung tích thiết kế: 13,2Lit
  - Trọng lượng gas (Pro+Bu): 6kg.
  - Độ dầy của thân bình: 2,6 mm
  - Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang) Sản xuất tại Thái Lan, Nhật
  - Giá vỏ thế chân : 250.000đ/vỏ.
  - Giá gas bán lẻ : 269.000đ/bình6kg 
  (Giá T.2/2024)

PACIFIC PETRO

Tên: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Thái Bình Dương
Địa chỉ: 99 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 098 56 56 144   |   
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0309984937. Cấp ngày 12/05/2010 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Thái Bình Dương
2013 Copyright PACIFIC PETRO. All Rights Reserved.
bg-1